OCD והספקטרום האוטיסטי

הפרעה ברצף האוטיזם (ASD – Autistic Spectrum Disorder) קיימת מגיל הילדות או בשלבים מאוד מוקדמים בהתפתחות, ומשפיעה על התנהגויות אנושיות בסיסיות כמו אינטראקציה חברתית, דמיון, היכולת לתקשר רעיונות ורגשות, והיכולת לבסס קשרים עם אחרים. 

המאפיינים המרכזיים של הפרעה ברצף האוטיזם הם:

  • חסך מתמשך בתקשורת חברתית הדדית ובאינטראקציות חברתיות
  • פעילויות, דפוסי התנהגות, תחומי עניין מוגבלים וחזרתיים

סימפטומים אלו קיימים מאז הילדות המוקדמת ומגבילים או פוגעים בתפקוד היומיומי.

פעמים רבות, בגלל הקושי הבולט באיכות התקשורת המילולית והלא-מילולית אצל אנשים עם אבחנה של אוטיזם, מכונה הפרעה זו גם בשם הפרעת תקשורת. אנשים על הספקטרום האוטיסטי מתקשים ליזום קשר חברתי או לשתף פעולה עם הזולת, הם נוטים לדבוק בשגרה קבועה וספציפית, הם עשויים להתקשות להבין בדיחות, ניואנסים (דקויות שפה/ רמזים) או מטאפורות ולרוב מפרשים את מה שנאמר להם באופן מילולי בלבד .אנשים על הספקטרום צריכים להתאמץ כדי להבין אנשים אחרים ולתקשר עם סביבתם, לעתים זה יכול לגרום להם להתנהגות קיצונית, כמו התפרצויות זעם, שבדרך כלל מהוות תוצאה של תחושת חרדה.

הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD) והפרעה טורדנית כפייתית (OCD)

ההפרעה הפסיכיאטרית השנייה בשכיחותה הנלווית לאוטיזם הינה הפרעה טורדנית כפייתית  (כ30% עם אוטיזם מאובחנים גם עם  הפרעה זו). הפרעה טורדנית כפייתית מאופיינת במחשבות טורדניות בלתי נשלטות ובכפייתיות הגורמות למצוקה רבה. המופע הקלאסי של ההפרעה הינו אובססיביות וקומפולסיביות יחדיו, כאשר הפעולות הכפייתיות נועדו להרגיע מצוקה שמתעוררת בעקבות מחשבות טורדניות. לכולנו במצבים מסוימים יש נטייה לבצע פעולה בכדי להרגיע מחשבה המעוררת חרדה, אולם כאשר התפקוד נפגע מהתנהגות ומהמחשבות המטרידות, והאדם חווה סבל בעקבותיהן, ייתכן כי מדובר ב OCD .

ישנם תסמינים חופפים רבים ל ASD ו OCD. בשניהם נוכל לזהות התנהגויות חוזרות ונשנות, דיבור חוזר, קשיחות או נוקשות, ורגישות לסביבה. התנהגויות אלה עשויות להיראות זהות על פני השטח, ולכן חשוב להבין את הפונקציה הבסיסית לכל אופן פעולה. האם ההתנהגות החוזרת ונשנית נועדה להפחית חרדה לפחד מסוים (מאפיין OCD) או שההתנהגות החוזרת ונשנית היא ניסיון לווסת גירוי יתר בסביבה (מאפיין ASD).

אבחון מדויק הוא הכרחי ומהווה את הצעד הראשון להתחלת הטיפול. אבחנה מדויקת מסייעת לפסיכולוג לפתח תוכנית טיפול ולהתאים אותה לצרכיו של הפרט.

חשיפה ומניעת תגובה (ERP) הוא טיפול מבוסס ראיות עבור OCD , גם במקרים משולבים עם ASD. כמו בכל טיפול, הנכונות של המטופל להשתתף היא קריטית. טיפול במקרה המשלב OCD ו ASD הוא קשה יותר בהשוואה לטיפול בOCD בלבד. במקרים משולבים, יצירת יחסי קרבה בין המטופל למטפל עשויה לקחת יותר זמן. כמו כן, חשוב לצפות לתוכנית טיפול ארוכה יותר שתאפשר תרגול נוסף לחשיפה. הטיפול יכול לכלול אסטרטגיות התנהגות לטיפול בסימפטומים חופפים של ASD ו OCD. הטיפול צריך לכלול גם מעורבות משפחתית, שימוש מוגבר בעזרים חזותיים, שימוש בדוגמאות קונקרטיות, הוראות קצרות וברורות וחיזוקים חיוביים.